Axis obezbeđuje rešenja na bazi analitike koja optimizuju poslovne performanse i bezbednost kombinujući inteligentnu tehnologiju i kreativnost.

Axis je osnovan u Švedskoj i od 1984. godine se svojim inovacijama trudi da bude ispred promena u svetu, posebno u okviru bezbednosti ali i uzimanjem aktivnog ušešća na srodnim tržištima. Još od osnivanja, Axis je trasirao razvojni put tehnologije u domenu sistema tehničke zaštite. Izdvojili bismo samo neka od inovativnih rešenja:
⦁ U vreme osnivanja ponudili su ThinServer Technology, preteču Internet of Things (IoT).
⦁ 1996. godine je napravljena prva mrežna kamera, AXIS Neteye 200, koja je otvorila put digitalnoj tehnologiji. Dalji razvoj je pratila i ponuda enkodera i drugih pratećih uređaja i opreme.
⦁ AXIS 2100 je prvi masovno proizvedeni uređaj na svetu u koji je ugrađen Linux.
⦁ Axis Lightfinder tehnologija je smanjila potrebno osvetljenje za dobar snimak i omogućila raspoznavanje boja i pri jakom dnevnom i lošem noćnom osvetljenju.
⦁ Od 2014. godine se kontinuirano radi na usavršavanju Zipstream-a – revolucionarne tehnologije kompresije koja smanjuje potrebnu brzinu prenosa podataka i omogućava identifikovanje ključnih forenzičkih informacija korišćenjem algoritama.

Axis ima u ponudi softverska i hardverska rešenja za:
⦁ Video nadzor – Axis nudi otvorena softverska i hardverska rešenja za mrežni video nadzor, a s obzirom na istoriju revolucionarnih otkrića u ovoj oblasti o kvalitetu i inovativnosti ponude se ne treba diskutovati. Sigurnosna kamera je jedan od proizvoda koji se nudi u značajnom broju vrsta i sa različitim namenama, a za potrebu njihovog povezivanja i konfigurisanja u jedinstven sistem video nadzora se koriste mrežni video rekorderi (Network Video Recorder – NVR), klijentske stanice, video dekoderi i enkoderi i druge prateće hardverske komponente. U softverska rešenja se svrstavaju softver za upravljanje video materijalom (Video Management Software – VMS) i analitička rešenja, poput bezbednosne i sigurnosne analitike i AXIS Camera Application Platform (ACAP), koja je značajnu primenu pronašla u integraciji sa Milestone VMS-om u okviru LPR rešenja, detektovanja i praćenja kretanja u prostoru i dr.
⦁ Kontrolu pristupa – Axis kontrola pristupa podrazumeva široku ponudu otvorenih softverskih i hardverskih rešenja za kontrolu pristupa koja nude interoperabilnost, jednostavnu integraciju i slobodu izbora. Bilo da vam je u ovom trenutku cilj kontrola pristupa i evidencija radnog vremena samo na ulaznim i izlaznim tačkama štićenog prostora, a želite da u budućnosti na isti način zaštitite i saobraćajnice i parking uz pomoć barijere za kontrolu pristupa, bilo da ste već korisnik Axis kontrole pristupa ili ne, Axis uvek ima idealno rešenje za vaše potrebe.
⦁ Interkom – Axis mrežna interkom rešenja podrazumevaju spoj video nadzora, dvosmerne komunikacije i udaljene kontrole ulaska u cilju povećanja stepena bezbednosti štićenog prostora. Interkom rešenja mogu obuhvatati i različite analitičke sposobnosti, usled čega su posebno zanimljve i različite mogućnosti integracije sa video i audio sistemima otvorenog tipa u cilju smanjenja moguće ljudske greške i povećanja stepena bezbednosti.
⦁ Audio – Axis mrežni audio sistemi omogućavaju povećanje stepena bezbednosti, sa obaveštenjima izazivanim događajima i direktnim prozivima, zakazanim i/ili obaveštenjima uživo za različite zone, u pravo vreme i na pravom mestu, kao i upravljanje ambijentom prema fleksibilnom i lako formatirajućim rasporedom.

Axis kontinuirano radi sa mnogobrojnim partnerima na razvoju svojih softverskih i hardverskih rešenja. Imajući u vidu da je orijentisan na jačanje održivog razvoja i poslovanja, Axis se u okviru svojih rešenja u značajnoj meri orijentiše na update i plug-in softverske komponente tehničkih sistema zaštite. U cilju unapređivanja bezbednosti korisnika, posebna pažnja se posvećuje licenciranju poslova projektovanja, ugradnje, puštanja u rad i održavanja Axis sistema tehničke zaštite, kao i licenciranju proizvoda i rešenja koje uključuje pomoć u održavanju i optimizaciji Axis sistema u određenom periodu.

S obzirom na postignute uspehe i činjenicu da delimo osnovna uverenja i pogled na vrstu i način usluge koju želimo da pružimo našim klijentima, partnerstvo sa Axis-om je bilo logičan sledeći korak. Naši stučnjaci se redovno edukuju o novim trendovima i rešenjima, a kako smatramo da će za Axis Srbija tek postati ozbiljno tržište želeli smo da partnerstvom učvrstimo saradnju na razvoju, inovaciji i integraciji sistema tehničke zaštite na našim prostorima.

Axis vas je pozvao da „zaštitite i razvijete svoju kompaniju uz pomoć najsavremenijih bezbednosnih rešenja“. Mi vas pozivamo da to učinite uz našu pomoć!