Building Management System ili BMS predstavlja sistem koji upravlja svim tehničkim sistemima ugrađenim u vaš proizvodni, poslovni ili stambeni prostor. BMS se može objasniti kao složeni sistem sačinjen od sistema tehničke zaštite, protivpožarnih, elektroenergetskih, sigurnosnih, mašinskih i HVAC sistema (Heating, ventilation and air conditioning system – sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije) kojim se u realnom vremenu upravlja uz pomoć računarskog sistema.

Napredak savremene tehnologije upravljanja kompleksnim tehničkim sistemima (u okviru predefinisanja postupaka, kriterijuma odlučivanja, parametara i kontrole pristupa sa lokacije i na daljinu) ogleda se u razvoju tzv. „inteligentnih zgrada“. Ukoliko želite da vam prostor uvek bude maksimalno zaštićen i prilagođen potrebama radnog okruženja i/ili želite maksimalno zaštićen i optimizovan automatizovani proizvodni pogon sa minimalnim rizikom u zaštiti lica, imovine i poslovanja, BMS je rešnje koji ih spaja.

BMS Honeywell

DBS je za svoju novu uslugu u oblasti automatskog programskog upravljanja odabrao kvalitet, inovatinost, sveobuhvatnost, dugogodišnje rezultate i usmerenost ka održivom razvoju i energetskoj efikasnosti, odnosno partnerski brend Honeywell-a – CentraLine.

CentraLine by Honeywell više od jedne decenije kreira BMS za komercijalne, javne i objekte različite namene širom Evrope. Njihova rešenja omogućavaju istinsko integrisano upravljanje zgradama, od kontrole HVAC sistema, osvetljenja i zasene, protivpožarnih alarma, video nadzora, liftova i dr. sve do kompletnih rešenja upravljanja energijom.

Zašto se odlučiti za BMS?

BMS sistemi u suštini funkcionišu na tri nivoa. Nadzorni i upravljački sistemi uz pomoć računara sa aplikativnim softverima izvršavaju funkcije upravljanja perifernim nivoom, odnosno elementima sistema. Ovo znači da možete da optimizujete iskorišćenost svih elementa sistema u cilju postizanja željenog komfora i nivoa bezbednosti lica, imovine i poslovanja. Ukoliko želite efikasnu tehnologiju sa manjim ukupnim troškovima projektovanja, ugradnje i održavanja, BMS je pravo rešenje za Vas.

Sistemi i broj i vrsta njihovih elemenata direktno zavisi od vrste štićenog objekta, delatnosti koja se u njemu realizuje i potrebama budućih korisnika te su od velikog značaja za efikasnost i efektivnost BMS-a. One se postižu poverenjem i dobrom saradnjom budućih korisnika i projektantskog tima, jer različiti sistemi i njihovi elementi pružaju različite mogućnosti.

Naime, integrisanjem sistema tehničke zaštite sa energetskim i mašinskim tehničkim sistemima se stiču mogućnost praćenja rada i detektovanja promena u elektroenergetskim i mašinskim sistemima koje mogu dovesti do štetnih događaja i kraćem roku, (polu)automatizovano, alarmirati adekvatne timove. Neke od mogućnosti su:

⦁ detektovanje pregrevanja sistema - požar, visok rizik od povreda;
⦁ detektovanje ulaska u restriktivnu zonu opreme i mašina - visok rizik od povrede, uništenja opreme i mašina od posebnog značaja za poslovanje, sabotaža itd.;
⦁ detektovanje nepoželjnih predmeta u štićenom prostoru – od oružja i eksplozivnih naprava (visok rizik od povrede zaposlenih, uništavanje imovine i ugrožavanje poslovanja) preko predmeta i alata (slučajna ili namerna greška, sabotaža) do bačene cigarete (požar) itd. – oružani napad, sabotaža ili nenamerna greška, požar;
⦁ automatizovano zatvaranje i zaključavanje barijera – prozora, vrata, rešetki, ventilacionih otvora itd;
⦁ automatizovana dojava, alarmiranje i aktiviranje predviđenih procedura prema prikupljenim parametrima – npr. istovremeno aktiviranje dojave i gašenja požara i pozivanja vatrogasno-spasilačke jedinice sa usmeravanjem kamera sistema video obezbeđenja na štićeni prostor u kome je detektovan događaj i dr.

Sa druge strane, HVAC sistemi, pošto podrazumevaju upravljanje sistemom grejanja, ventilacije i hlađenja, mogu sadržati senzore za promenu temperature i/ili koncentracije ugljen-dioksida, koji mogu alarmirati službenike obezbeđenja da je došlo do promene u štićenom prostoru, odnosno da neko telo zrači toplotnu energiju i emituje ugljen-dioksid. Ukoliko u tom trenutku nije očekivano da lica borave u štićenom prostoru, promena ovih i drugih parametara može ukazivati na štetni događaj – požar ili čak neovlašćeni ulazak u štićeni prostor.

Kao razlozi za ugradnju BMS sistema se navode:
Dostizanje visokog stepena bezbednosti lica, imovine i poslovanja:
Primenom različitih tehničkih sistema zaštite smanjuje se rizik i povećava bezbednost lica, imovine i poslovanja.
Povećanje pouzdanosti i otpornosti objekta i poslovanja:
Rešenja koja BMS nudi regulišu pravilnost rada sistema u uobičajenim i vanrednim okolnostima, poboljšavaju mogućnost održavanja sistema, vođenje evidencija o greškama i statističku analizu radi unapređivanja poslovanja. Takođe, podrazumevaju ubrzan odziv na greške i kvarove sistema, i regulišu blagovremeno planiranje u zameni dotrajalih delova.
Smanjene troškova
Dobar primer za navedeno je BMS sistem projektovan za upravljanje HVAC sistemom i osvetljenjem, koji pomaže da se ostvari svakodnevna optimizacija potrošnje električne energije.

Kome je BMS namenjen?

Iako se pod inteligentnom zgradom najčešće podrazumeva poslovna zgrada posebne namene, u kojoj je potrebno optimizovati funkcionisanje više kompleksnih tehničkih sistema, BMS nalazi svoju primenu nezavisno od namene zgrade, bila ona stambena, poslovna i/ili proizvodna.

Ipak, značajno je istaći da sa brojem (polu)automatizovanih procesa i sistema raste efikasnost, efektivnost i bezbednost, dok se detaljnim projektovanjem uvećava iskoristivost BMS.

Jednostavni BMS sistemi biće maksimalno iskorišćeni ukoliko se projektuju za HVAC sisteme stambenih i poslovnih objekata. Sa druge strane, složeni sistemi su namenjeni zgradama u okviru kojih je neophodno optimizovati rad većeg broja sistema.

Koje su uobičajene komponenete BMS-a?

BMS se uvek sastoji iz hardverske i softverske komponente koje se značajno razlikuju u zavisnosti od namene sistema.

Hardverska komponenta se sastoji od elemenata svih integrisanih sistema tehničke.

O komponenetama sistema tehničke zaštite se možete više informisati na:
⦁ Koje su komponenete sistema video obezbeđenja?
⦁ Koje su komponenete sistema kontrole pristupa?
⦁ Koje su komponenete alarmnih sistema?
⦁ Koje su komponenete sistema protivpožarne zaštite?

Softverska komponenta je ključna za instegrisanje hardverske komponenete i ima ulogu u:
⦁ upravljanju pojedinačnim sistemima;
⦁ umrežavanju pojedinačnih sistema u jedan sistem;
⦁ koordinaciji različitih elemenata i sistema u detektovanju štetnog događaja;
⦁ koordinaciji različitih elemenata i sistema u reagovanju na šteteni događaj i dr.

Koja se tehnologija koristi?

Integrisani sistemi određuju koja rešenja savremene i inovativne tehnologije nalaze svoju primenu u okviru svakog pojedinačnog BMS-a, a kao osnova se mogu izdvojiti:
⦁ IP tehnologija;
⦁ IoT;
⦁ PoE;
⦁ Big Data.

Koje mogućnosti pruža BMS

Celina veća od zbira delova

Prilikom automatizacije željenih sistema i procesa, unapred se može definisati način, redosled i odgovornost postupanja za sve potrebne aktivnosti. Ovim se omogućava optimizacija funkcionisanja do sada nezavisnih sistema (npr. sistema video obezbeđenja, kontrole pristupa, protivpožarne zaštite, sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije) kao jedinstvene celine. Ugradnja različitih tehničkih sistema zaštite bez optimizacije njihovog funkcionisanja kao celine, može usloviti dodatno ljudstvo, dodatne troškove u izvršenju radova i gubitke nastale pogrešnim procenama. Ulaganja u BMS mogu biti podeljena u nekoliko faza čime se smanjuje finansijsko opterećenje.

BMS umanjuje mogućnost previda

Primenom BMS sistema praktično se omogućava da u okviru vanrednog događaja (poput požara koji može da ugrozi bezbednost lica, imovine i poslovanja), nadležno ljudstvo ne priseća procedura, već sam sistem utvrđuje parametre prema kojima preduzima predviđene mere. U zavisnosti od specifičnosti prostora i korisnika, BMS sistem može biti različite osetljivosti, brzine, korisnosti i dostupnosti u upravljanju željenim radnjama.

Efikasan i štedljiv sistem

Korišćenjem BMS-a smanjuje se mogućnost ljudske greške, posebno u kompleksnim sistemima i radnim procesima koji podrazumevaju angažovanje i odgovornost većeg broja zaposlenih. Primenom BMS-a smanjuju se troškovi nastali usled neznanja ili nenamernih grešaka u sprovođenju procedure, rasipanja energije itd.
Napretkom tehnologije prevazilazi se potreba za zamenom kompletnih sistema. Kontinuirano i plansko unapređenje BMS sistema, opravdava jednokratno ulaganje jer smanjuje dugoročne troškove.