FLEET MANAGEMENT


Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


Na zahtev postojećih klijenata, naša matična kuća, DBS je pre 5 godina osnovala sektor za GPS/GLONASS praćenje vozila i telematiku. U saradnji sa partnerima i uzevši u obzir potrebe tržišta odlučili smo se da ponudimo oprobana i kvalitetna rešenja iz celog sveta. Od tada pa do danas koristeći visokokvalitetne uredjaje, fleksibilne i na zahtev klijenta prilagodljive softvere i izuzetnu podršku stekli smo poverenje preko 150 kompanija širom Srbije i Bosne i Hercegovine. Svakodnevnim učenjem i usavršavanjem naše znanje pretačemo u najmodernije sisteme koji našim klijentima ne samo što donose velike uštede nego i rešavaju sistemske probleme. Naš Monitoring Centar koji radi 24/7 klijentima pruža podršku u svakom trenutku i donosi dodatnu sigurnost pri eksploataciji sistema.

Kako raste sve veći trend automatizacije i optimizacije radnih procesa DBS se specijalizovao u sledećim segmentima:
- GPS/GLONASS praćenje vozila
- Upravljanje i optimizacija voznih parkova
- Efikasnija eksploatacija mehanizacije
- Telemetrija radnih procesa i stacionarnih mašina
- Bezbednost radnika na terenu
- Praćenje robe
- Mobilni video nadzor