Aktuelno

U bezbednosnoj teoriji i praksi nikada nećete naići na tvrdnju da je nešto apsolutno bezbedno, odnosno da nije na neki način ugroženo. Zašto onda govorimo o garantovanoj sigurnosti primenom zaštite perimetra?

Već smo pominjali da je zaštita perimetra prva linija odbrane vašeg štićenog prostora, a sada ćemo vam na primeru objasniti na koji način ona može da garantuje sigurnost.

Za svoje klijente uvek biramo uređaje i opremu premium kvaliteta, te smo se i ovoga puta odlučili da vam prikažemo rešenje koje podrazumeva implementaciju AXIS Communications proizvoda.

Najpre zamislite svoj štićeni prostor i njegov perimetar sa svim objektima (npr. parkiranim vozilima, pomoćnim objektima, nadstrešnicama, drvećem i svim drugim karakteristikama). Zatim, zamislite da neko želi da iskoristi njegove nedostatke da neovlašćeno stupi u vaš štićeni prostor. Koji bi to nedostaci bili?

A sada, zamislite da je u cilju vaše zaštite implementiran jedan ili više elementa zaštite perimetra koje smo izdvojili za vas:

Kamere sa naprednom analitikom

Savremene kamere premium kvaliteta koje nudi renomirani proizvođač tehničke zaštite AXIS Communications pružaju mogućnost osmatranja vašeg perimetra i štićenog prostora u realnom vremenu i visokoj rezoluciji uz iskovremenu korekciju slike u zavisnosti od uslova osvetljenja.

Udružene sa naprednom analitikom zasnovanom na veštačkoj inteligenciji (Artificial Intelligence – AI) omogućavaju automatsku detekciju osoba i/ili objekata koji se nalaze u vašoj interesnoj zoni, kao i njihovu verifikaciju i identifikaciju. Vreme potrebno za realizaciju ovih radnji je veoma kratko, što omogućava osobama koje vrše nadzor interesne zone da reaguju i spreče ulazak u štićeni prostor.

AXIS Perimeter Defender pruža mogućnost definisanja različitih interesnih zona u zavisnosti od karakteristika vašeg perimetra i potrebnog nivoa zaštite.

Ipak, postoje određena ograničenja. Osvetljenost prostora zavisi od doba dana i veštačke rasvete te savremene kamere imaju dodatak LED tehnologije koja uz pomoć svetlosti infracrvenog spektra (IR) omogućava bolju vidljivost u mraku.Dodatno, kao ograničenja se izdvajaju preglednost (broj i veličina objekta) i često nepredvidivi vremenski uslovi koji mogu značajno uticati na efektivnost ovog vida zaštite perimetra.

Ipak, i za to postoji rešenje…

Termalne kamere

AXIS Communications termalne kamere pružaju mogućnost detektovanja i verifikacije osoba i/ili objekata koji se nalaze u vašem interesnom prostoru tako što umesto prikaza i snimanja realne scene očitavaju i prikazuju temperaturne promene. Upravo zbog toga na njih ne utiče loša preglednost i/ili osvetljenje.

AXIS Q29 Termalna kamera

Termalne kamere su odličan način da povećate stepen bezbednosti bez ugrožavanja privatnosti, posebno kada želite da zaštitite perimetar sa njegovom spoljašnjom interesnom zonom. Naime, kada su termalne kamere u pitanju nećemo razmišljati o njihovoj rezoluciji jer ne vrše identifikaciju osoba u interesnoj zoni.

Njihova namena je da detektuju i verifikuju osobe i/ili objekte koji se zadržavaju i/ili kreću u vađoj interesnoj zoni ili perimetru bez obzira da na osvetljenje, vremenske uslove i/ili nameru napadača pa korišćenjem postojećih objekata prikrije svoje prisustvo.

I termalne kamere koriste pogodnosti napredne analitike, tako da će svako zadržavanje i/ili kretanje alarmirati službenike obezbeđenja i omogućiti pravovremenu i adekvatnu reakciju.

Radar

Radar je sa napretkom tehnologije postao dostupan za komercijalno tržište iako je izvorno primenjivan u vojnim operacijama. S obzirom da funkcioniše po principu radio talasa posebno je preporučljiv za primenu u sredinama u kojima ugrožavanje privatnosti sistemima video obezbeđenja nije prihvatljivo.

AXIS D2110-VE Radar

Međutim, radari se u zaštiti perimetra izdvajaju kao značajni uređaji upravo u situacijama u kojima tradicionalni sistemi video obezbeđenja ne pokazuju potrebnu tačnost. Radio talasima nije potrebno osvetljenje da bi pratili kretanje objekta u vašoj interesnoj zoni i/ili štićenom prostoru, a na njih neće uticati svetla u pokretu (npr. farovi vozila, baterijske lampe), kao ni magla, kapi kiše, insekti i sl. Stoga se AXIS posebno ponosi smanjenim brojem lažnih alarma!

Kao i termalne kamere, radari će za vas detektovati i pratiti kretanje objekata. Kretanje u zabranjenoj zoni će automatski alarmirati službenike obezbeđenja, a ukoliko se integrišu sa savremenim kamerama (posebno PTZ kamerama) na monitoru za omstranje će biti prikazana scena koju osmatra najbliža vizuelna ili PTZ kamera.

PTZ kamere

PTZ (pan-tilt-zoom) kamere, odnosno kamere koje imaju mogućnost da se manuelno ili automatski po detektovanom zadržavanju i/ili kretanju u interesnoj zoni i/ili štićenom prostoru pomeraju i naginju u svojoj osi, ali i da zumiraju posmatrani objekat.

AXIS Q61 PTZ Kamera

Mogu se integrisati sa klasičnim i termalnim kamerama, kao i radarima, kako bi omogućile identifikaciju detektovanih i verifikovanih objekata.

AXIS Communications nudi PTZ kamere visoke rezolucije sa različitim mogućnostima zumiranja. Za vas ćemo odabrati upravo modele koji pružaju maksimalnu tačnost i kvalitet slike shodno potrebama štićenog prostora.

LPR kamere

Ukoliko je za vaš štićeni prostor karakteristična velika fluktuacija vozila, proceduralno je jednostavnije, a na mnogo načina i praktičnije, da vaš perimetar bude zaštićen rampama uz dodatak LPR kamera.

Iako se LPR kamere mogu koristiti na naplatnim rampama, u cilju upravljanja parkinzima i aerodomskim saobraćajem, ali i praćenju kretanja posmatranih vozila, u okviru zaštite preimetra se koriste kao jedan od elemenata sistema kontrole pristupa.

AXIS Q1700-LE LPR Kamera

AXIS LPR kamere pružaju mogućnost prepoznavanja registarskih tablica kojima je u svakom trenutku odobren ulaz u štićeni prostor (white list), ali i onih kojima pristup ne može biti odobren (black list). Vozila sa odobrenim pristupom će bez zadržavanja ulaziti i izlaziti iz vašeg štićenog prostora, dok će službenici obezbeđenja svu svoju pažnju moći da usmere na vozila o čijem ulasku u štićeni prostor tek treba odlučiti.

Sa druge strane, ukoliko kamera zabeleži pokušaj vozila sa unapred zabranjenim pristupom, vaša služba fizičkog obezbeđenja će gotovo istog trenutka biti alarmirana. Na taj način im se pruža mogućnost da pravovremeno pokrenu definisane procedure i postupke u cilju zaštite vašeg štićenog prostora.

Bez obzira da li registarska tablica unapred ili nakon prepoznavanja stavljena na neku od pomenutih listi ili ne, sva vozila koja pokušaju da pristupe vašem štićenom prostoru će biti zabeležena.

Body worn camera – Nosiva kamera

AXIS nudi i kamere koje vaši službenici obezbeđenja mogu nositi na svojim uniformama prilikom obilaska perimetra i/ili reagovanja na situacije ugrožavanja bezbednosti. Pošto mogu biti deo jedinstvenog sistema, vaši službenici obezbeđenja nošenjem kamera omogućavaju uvid u situaciju u svakom trenutku prilikom obilaska perimetra ili reagovanja na štetni događaj. Kamere imaju superiorni kvalitet slike i snimka te se mogu koristiti i u dokaznim postupcima.

AXIS W100 Body Worn Kamera

Da li ste se već sada osećali sigurnije? Mi znamo da garantovano jeste i to sa punim pravom!

Potrebno je naglasiti da svi izdvojeni elementi zaštite perimetra imaju svoje prednosti i mane, kao i da način njihovog kombinovanja i integrisanja u jedinstven sistem tehničke zaštite doprinosi njihovim performansama u praksi. Kontaktirajte nas, a mi ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice. Zajedno ćemo osmisliti zaštitu perimetra prema vašim jedinstvenim potrebama i svesti bezbednosne rizike na minimum!