Osnovne korporativne
Vrednosti DBS-a

01.
Zaposleni

Naši zaposleni su naš najveći kapital.

02.
Klijenti

Zadovoljni klijenti su naš prioritet i predstavljaju našu pokretačku snagu.

03.
Održiva budućnost

Verujemo da napredna tehnologija može da učini svet još boljim mestom za život.

04.
Okrenutost inovaciji

Primenjujemo inovacije na sve naše i poslovne sisteme, procese i procedure klijenata.

01
Zaposleni

Naši zaposleni su naš najveći kapital i zato smo od osnivanja posvećeni njihovom profesionalnom razvoju i njihovoj bezbednosti. Podržavamo lični i profesionalni razvoj svih zaposlenih i motivišemo ih da rastu zajedno sa kompanijom te sa ponosom izlažemo njihove licence i sertifikate (Saznaj više: Normativi poslovanja) i možemo da kažemo da zauzimamo vodeće mesto na tržištu. Takođe, korporativno negujemo znanje, poverenje i uzajamno poštovanje i podstičemo timski duh čime obezbeđujemo prijatno, zdravo i stimulativno radno okruženje. Sva raspoloživa znanja smo stavili u svrhu zaštite naših zaposlenih te, pored činjenice da je naš poslovni prostor zaštićen našim integrisanim sistemom tehničke zaštite, punu pažnju posvećujemo i oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

02
Klijenti

Zadovoljni klijenti su naš prioritet i predstavljaju našu pokretačku snagu te sve svoje kapacitete rado stavljamo u funkciju njihove bezbednosti i uspešnog poslovanja. Klijenti mogu da očekuju podršku naših stručnih timova i transparentnost procesa u svakom trenutku, bilo da su im potrebne konsultacije, identifikacija i procena rizika, planiranje, projektovanje, instalacija i montiranje opreme, puštanje sistema u rad, obuka korisnika ili redovno i/ili vanredno održavanje sistema tehničke zaštite. Aktivnom i profesionalnom saradnjom gradimo odnos poverenja sa klijentima, pa i naša rešenja tehničkih sistema zaštite mogu da odgovore na specifične potrebe svakog klijenta na najefikasniji i najefektivniji način. Stoga je jedan od naših prioriteta da nudimo hardverska i softverska rešenja koja se mogu nadograđivati i unapređivati shodno planiranom razvoju klijenta i tehnološkom napretku, čime značajno štedimo potrebne resurse. Upravo zbog ovakvog pristupa, težimo dugoročnim partnerstvima sa olakšicama za dugogodišnje i obnovljene ugovore i servisne planove.

03
o nama
Održiva budućnost

Pored toga što ćemo štedeti materijalne resurse, našim fokusom na integrisana hardverska i softverska rešenja koja se mogu nadograđivati i unapređivati prema potrebi istovremeno štedimo energiju i štitimo životnu sredinu. Naime, verujemo da napredna tehnologija može da učini svet još boljim mestom za život te težimo da naša rešenja budu svrsishodna. Integrisani sistemi tehničke zaštite štede električnu energiju potrebnu za napajanje više sistema, a manji broj savremenih i elemenata koji se mogu nadograditi (uređaja, opreme i kablova) predstavlja predispoziciju za manje otpada. Pored toga, ovakva naša rešenja se mogu staviti i u svrhu kvaliteta i uspeha poslovanja te omogućavamo i našim klijentima da optimizacijom svog poslovanja neguju održivi razvoj. U ponudi imamo senzore namenjene za monitoring kvaliteta životne i radne sredine i proizvodnih procesa, kao i drugu opremu i uređaje kojima možete unarediti vaše poslovanje u kontekstu održivog razvoja.

04
o nama2
Okrenutost inovaciji

Primenjujemo inovacije na sve naše i poslovne sisteme, procese i procedure klijenata. Odlučno tragamo za partnerima i inovativnim rešenjima koja stvaraju zajedničku budućnost nas i naših klijenata. Integrisanje sistema tehničke zaštite u jedan visokofunkcionalni sistem prema meri klijenta zahteva veliku dozu kreativnosti i inovativnosti. Prateći inovacije u sistemima tehničke zaštite i IT rešenjima, našim klijentima smo, između ostalog, omogućili upotrebu IoT (Internet of Things), PoE (Power over Ethernet) i Big Data tehnologije i ponudili uslugu planiranja, projektovanja, ugradnje i održavanja BMS-a. Sa druge strane, pouzdanost naših rešenja garantuju proizvođači montirane opreme i uređaja koji i sami predvode tehnološku evoluciju 21. veka.