Preduzeće za tehničko obezbeđenje DBS KONSEL SECURITY SERVICE DOO, BEOGRAD (u daljem tekstu: DBS) je osnovano 2002. godine u Beogradu (Republika Srbija) kao porodična kompanija sa ciljem da poslujući kao jedinstven tim visoko motivisanih stručnjaka omogući svojim korisnicima najkvalitetnija bezbednosna, logistička i informaciona rešenja u okviru zaštite lica, imovine i poslovanja tehničkim sistemima. Shodno tome, skoro dve decenije kontinuiranim usavršavanjem zaposlenih, optimizacijom svoje organizacije i usvajanjem međunarodnih standarda poslovanja aktivno radimo na unapređivanju usluga koje pružamo. Sa našim klijentima, partnerima i zaposlenima gradimo odnose zasnovane na poštenju, poverenju i međusobnom uvažavanju te je zaštita našim tehničkim sistemima transparentan proces, bez skrivenih troškova i maksimalnim učinkom.

Oslanjajući se na znanja i iskustva sticana tokom skoro dve decenije poslovanja i saradnje sa klijentima, DBS je pouzdan partner za izradu integrisanih sistema tehničke zaštite u cilju zaštite lica, imovine i poslovanja. Imamo privilegiju da se pohvalimo sa više od 100 stručnjaka iz različitih oblasti i više od 1.000 zadovoljnih klijenata kojima smo integrišući napredna naučna saznanja u oblasti procene rizika i savremene sisteme tehničke zaštite dizajnirali i implementirali rešenja prema njihovim potrebama i zakonodavnim i tehničkim normativima.

Naime, već dugi niz godina u našoj ponudi se nalazi projektovanje, izvođenje i montaža opreme, programiranje, funkcionalno testiranje i puštanje sistema u rad, predaja sistema korisniku, obuka korisnika za pravilno korišćenje i održavanje (Saznajte više: Kako izgleda proces postavljanja sistema tehničke zaštite?), najpre, sistema video obezbeđenja, a kasnije smo svoje usluge proširili i na alarmne sisteme, tehničke sisteme iz oblasti protivpožarne zaštite, sisteme kontrole pristupa, evidencije radnog vremena i parking sistema (Saznajte više: Usluge). 

Pre skoro jednu deceniju smo se, prepoznavši potrebe tržišta, odlučili da u svoju ponudu uvrstimo i GPS/GLONASS praćenje vozila i telematiku. Velika posvećenost našeg tima i kontinuirana edukacija, 2011. godine su doveli do toga da osnujemo kompaniju MONITORING NET DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD). Saznajte više: sajt Monitoringa

Od 2014. godine smo aktivno prisutni i na tržištu Republike Srpske sa svim svojim uslugama u vidu našeg privrednog društva DBS doo Banja Luka. Saznajte više

Godinama sticano iskustvo i uvid u potrebe klijenata doprineli su da prepoznamo značaj kvalitetne i temeljne procene rizika pre projektovanja sistema tehničke zaštite, a prateći zakonodavne okvire od 2018. godine nudimo i uslugu izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja. Prateći izmene zakonodavnih okvira u oblasti privatnog obezbeđenja, našim klijentima, takođe, pružamo i usluge izrade potrebne dokumentacije, poput Planova sistema tehničke zaštite i Projekata izvedenog objekta. 

Dodatno, prepoznajući potrebe tržišta i prateći tehnološki napredak, DBS Konsel Security Service doo je 2020. godine svoj portfolio proširio uslugom projektovanja, ugradnje i održavanja BMS, odnosno sistema upravljanja zgradama, kao i opcijom ugovaranja svih naših usluga na lizing sa različitim povoljnostima. 

Naši timovi su klijentima na raspolaganju za redovne i vanredne servise, sa 24-oročasovnom dostupnošću, a tokom celokupnog procesa, ali i nakon predavanja sistema korisniku, i za konsultacije u svim oblastima našeg poslovanja. Za više informacija o našim uslugama možete pogledati stranicu: Usluge.

Posebno ističemo i značaj kvaliteta uređaja i opreme koju koristimo, usled čega pažljivo biramo kao partnere predvodnike tehnološke evolucije 21. veka. O njima se više možete informisati na stranici: Partneri. 

Kvalitet naše usluge dodatno garantuju zadovoljni klijenti za koje vršimo zaštitu lica, imovine i poslovanja tehničkim sistemima na objektima različite namene, počevši od objekata kritične infrastrukture, energetike, telekomunikacija, saobraćaja i transporta, hemijske, prehrambene i poljoprivredne industrije, zdravstva, preko objekata obrazovanja, nauke, sporta i kulture, do trgovine i ugostiteljstva i drugih.