Zato što vam pružamo bogato znanje i iskustvo.

Ponosimo se interaktivnom saradnjom sa klijentima. Naime, našu kompaniju čine multidisciplinarni stručnjaci sa iskustvom u izradi procene rizika, planiranja, projektovanja, montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite I IT infrastrukture koji kontinuirano unapređuju svoja znanja i veštine i prate tehnološki razvoj savremenog društva. Pored toga, nudimo maksimalnu posvećenost svakom pojedinačnom klijentu, izradu dokumentacije i planiranje, projektovanje, ugradnju i održavanje sistema tehničke zaštite shodno specifičnim potrebama uz kontinuiranu saradnju i konsultacije. 

Ovaj pristup primenjujemo u cilju što efikasnije i efektivnije primene stečenih znanja i iskustva u realizaciji mera kontrole i zaštite radi postizanja najnižeg mogućeg rizika i najvišeg mogućeg stepena vaše bezbednosti.

Zato što sisteme tehničke zaštite kreiramo prema vašim potrebama

Saradnjom stručnih timova dolazimo do adekvatnih mera za smanjenje rizika i načina njihove primene uz istovremeno zadovoljenje vaših specifičnih potreba korisnika sistema tehničke zaštite. Dakle, vršimo procenu rizika i mera, predviđamo mere kojima želimo da povećamo stepen bezbednosti i optimizaciju poslovanja a zatim, planiramo i projektujemo njihovu implementaciju u vidu sistema tehničke zaštite, koji ćemo ugraditi, programirati, pustiti u rad i obučiti vas za njihovu upotrebu. U osnovi svih naših rešenja se nalazi i cost-benefit analiza, odnosno isplativost ulaganja u odnosu na postignute efekte, mogućnosti i vaše potrebe. 

Naš je imperativ odabir najkvalitetnije opreme i njeno implementiranje u visokofunkcionalni sistem tehničke zaštite u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima. 

Zato što uz nas smanjujete rizik od ljudske greške na minimum

Garantujemo vam znanje, stručnost i iskustvo u projektovanju, ugradnji i programiranju sistema tehničke zaštite prema sertifikatima proizvođača. Uticaj na greške direktnih korisnika se ogleda u olakšavanju upotrebe sistema. Naime, integracijom sistema tehničke zaštite projektovanim prema vašim potrebama, mogućnostima i razvojnim strategijama postižemo optimizaciju procesa, olakšanu kontrolu i upravljanje sistemom. Dodatno, po puštanju sistema u rad, direktni korisnici su obučeni od strane stručnog tima da njime upravljaju, a naš tim je uvek na raspolaganju da po potrebi izvrši reviziju i/ili dodatnu obuku.

Zato što ugrađujemo savremenu opremu proverenog kvaliteta

Raspolažemo visokokvalitetnom opremom i uređajima koje koristimo prilikom kreiranja sistema tehničke zaštite za vas. Shodno tome, u svojoj ponudi imamo samo opremu proverenog kvaliteta, a posebno smo ponosni na status partnera renomiranih proizvođača. Saznajte više: Partneri. 

Pored proizvoda partnerskih kompanija, za vas smo izvršili i selekciju najkvalitetnije opreme, uređaja i sredstava koji su trenutno dostupni na tržištu. Stoga možete biti sigurni da će sistem tehničke zaštite ispuniti kriterijume potrebe, kvaliteta i cene. 

Zato što naš stručni i iskusni tim nudi redovne i perodične kontrole ispravnosti uređaja i sistema. 

Kada je već zakonska obaveza da se sa ovlašćenim pravnim licem potpiše ugovor o održavanju uređaja i opreme sistema tehničke zaštite, učinite to sa timom koji vam garantuje tehnički sistem zaštite po vašoj meri uz poštovanje standarda, znanje, stručnost i iskustvo!

Zato što bezbednost lica, imovine i poslovanja nikada nije bila ovoliko dostižna! 

Inovativna rešenja, profesionalni pristup, vrhunski dizajn i uvek dostupna podrška čine našu kompaniju liderom u oblasti kojom se bavimo. Potrebno je samo da nas kontaktirate i uverite se u kvalitet naše usluge. 

Sada  u ponudi imamo i paket svojih usluga sa opremom na lizing, odnosno rentiranja opreme i sistema bez dodatnih troškova a sa različitim povoljnostima prema vašim specifičnim potrebama. 

Stoga vas pozivamo da se i sami uverite u kvalitet naše usluge i postanete deo naše porodice. Prepustite nama brigu o vašoj bezbednosti i budite sigurni da ste doneli pravu odluku za vaše poslovanje.