Kompanija DBS je osnovala svoj ICT tim u 2015. godine. Tim čine iskusni inženjeri koji imaju preko 10 godina iskustva u radu sa informacionim tehnologijama. Proces planiranja i realizacije projekata ogleda se kroz projektovanje, isporuku opreme, implementaciju rešenja, obuku i 24/7 tehničku podršku krajnjem korisniku.

Usluge koje DBS pruža bazirane su na postizanju i ispunjavanju konkretnih ciljeva korisnika – implementacija, reorganizacija mrežne infrastukture, realizacija novih servisa, formiranje ili proširenje Data Centar okruženja, optimizacija, analiza statusa mrežne infrastrukture i sistema zaštite i predlozi za unapređenja, održavanje opreme i edukacija korisnika.

Stručni tim DBS-a pažljivo analizira zahteve korisnika, poslovne ciljeve i status postojeće infrastrukture kod korisnika, a zatim koristi odgovarajuća savremena tehnološka rešenja i oblikuje ih kako bi se zahtevi korisnika zadovoljili na najfunkcionalniji način. Do konkretnih rešenja dolazi se u interakciji sa korisnikom, imajući u vidu da je potrebno pronaći pravu meru i ravnotežu između poslovnih i tehničkih ciljeva.

Rešenja koja predlažemo bazirana su na proizvodima i preporukama vodećih svetskih proizvođača iz različitih tehnoloških oblasti – mrežna i Data Centar infrastruktura, sistemi zaštite Internet segmenta, Data Centar i baze podataka, Web/MAIL, zaštita radnih stanica, Aplikativni servisi, virtuelizacija.

Rešenja stručnog tima DBS-a prate opisana odgovarajuća tehnička dokumentacija kao što su:
⦁ tehnička rešenja,
⦁ idejni i izvođački projekti,
⦁ plan implementacije,
⦁ plan migracije,
⦁ dokumentacija izvedenog stanja i slično.

DBS, u saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima sistema i uređaja za Data Centar infrastrukturu, nudi korisnicima kompletna Data Centar rešenja. Data Centar predstavlja srce svake kompanije u kome se nalaze svi kritični podaci i opslužuju servisi na kojima se temelji poslovanje.

Rešenja koja nudi DBS predstavljaju idealnu platformu za rad i podržavaju nesmetan rast obima poslovanja kompanija. Neki od renomiranih svetskih proizvođača Data Centar opreme, na čijim sistemima i uređajima DBS bazira svoja rešenja, su: Cisco, EMC, IBM, HP, Lenovo, Huawei, Juniper i Nutanix.

Mrežna infrastruktura

Pouzdana mrežna infrastruktura visokih performansi može u velikoj meri da utiče na povećanje produktivnosti zaposlenih, odnosno dostizanja odgovarajućih poslovnih ciljeva kompanija. Mrežna infrastruktura omogućava povezivanje i komunikaciju korisnika i aplikacija/servisa kompanije. Iz tog razloga, u procesu projektovanja i realizacije mrežne infrastrukture potrebno je analizirati način rada i zahteve konkretnih aplikacija koje se koriste u mreži kompanije. Na osnovu toga, potrebno je iskoristiti odgovarajuća tehnološka rešenja i funkcionalnosti koja će omoguciti pouzdan rad i laku kontrolu i upravljanje aplikacijama.

Naši inženjeri imaju višegodišnje iskustvo u dizajnu i implementaciji mrežne infrastrukture. Realizovali smo razlićita rešenja u okviru malih i srednjih preduzeća i kompanijskih okruženja koja prokrivaju sledeće oblasti i funkcionalnosti:

⦁ Implementacija WAN mreža – dizajn protokola rutiranja, implementacija tehnologije, optimizacija i komprimovanje mrežnog saobraćaja, kriptovanje mrežnog saobraćaja VPN rešenja, integracija ostalih segmenata mrežne infrasturkture, garantovanje kvaliteta servisa ključnim aplikacijama, podrška za mrežni saobraćaj Voice i Video servisa u realnom vremenu;
⦁ Implementacija LAN/Campus mreža – formiranje različitih segmenata korišćenjem VLAN/VRF funkcionalnosti, optimizacija korišćenjem L2 protokola (rSTP, VTP), integracija ostalih segmenata mrežne infrasturkture, integracija VoIP komponenti, jedinstvena kontrola pristupa raznih uređaja;
⦁ Realizacija Internet segmenta mreže – realizacija razlicitih modela povezivanja sa Internet servis provajderima (jedan ili dva provajdera, statičko ili BGP dinamičko rutiranje), formiranje i zaštita zona za smeštaj Internet servera, kontrola/balansiranje internet aplikacija;
⦁ Data Centar interkonekcija – Realizacija veze izmedu Data Centar segmenta na više lokacija korisnika (primarni Data Centra, rezervni, disaster recovery i slično), implementacija protokola za VLAN ekstenziju;
⦁ Kontrola aplikacija – Implemetacija uređaja za balansiranje i kontrolu mrežnog saobraćaja aplikacija (TCP/HTTP optimizacija, kompresija, SSL terminacija i slično), zaštita aplikacija i servera.

Data Centar (DC) infrastrukturna rešenja

DBS nudi širok sprektar rešenja koja mogu zadovoljiti svaki biznis model i specifične korisničke zahteve koji se tiču Data Centar infrastrukture:
⦁ Data Centar mrežna infrastruktura;
⦁ Serverska infrastruktura;
⦁ Storage infrastruktura;
⦁ SAN (Storage Area Network) infrastruktura;
⦁ Rešenja za replikaciju;
⦁ Rešenja za backup.

U DBS ponudi DC infrastrukturnih rešenja je i NUTANIX platforma. NUTANIX je uveo revoluciju u oblast menadžementa Data Centra omogućavajući da se kompletna IT infrastruktura jedne kompanije jednostavno i bezbedno kontroliše uz pomoć hibridne hiperkonvergirane infrastrukturne (HCI) platforme. Hibridni cloud i HCI nude različite pogodnosti shodno potrebama korisnika te ne iznenađuje što NUTANIX platforma osvaja svetsko tržište u oblasti DC infrastrukturnih rešenja. Jedan od razloga je taj što NUTANIX platforma omogućava fleksibilnost, agilnost, elastičnost, superiorne performanse i otpornost. Naime, infrastrukturna rešenja Data Centra mogu da obuhvate optimizaciju postojećih i/ili izradu novih rešenja koja omogućavaju jednostavno korišćenje i pristup resursima, pokretanje više radnih opterećenja uz zadržavanje masimalne efikasnosti, korišćenja resursa po potrebi (sa porastima i padovima u njihovoj potražnji) i dr. NUTANIX platforma omogućava i smanjenje troškova ulaganja u Data Centar infrastrukturu tako što hibridni cloud smanjuje kapitalne investicije usvajanjem „plati koliko potrošiš“ (pay as you go) modela, hiperkonvergirana infrastruktura smanjuje ukupne troškove vlasništva (Total Cost of Ownership – TCO), odnosno troškove funkcionisanja, dok udruženo pružaju mogućnost zadržavanja postojećih komponenti i njihovu integraciju u jedinstvenu mrežnu infrastrukturu boljih performansi i veću produktivnost IT timova klijenta.

Sve ove prednosti navodimo iz iskustva, jer sa ponosom možemo da kažemo da smo jedini na teritoriji Republike Srbije koji su izvršili migraciju kompletne Data Centar infrastrukture na NUTANIX platformu.

Prednosti DBS rešenja
Rešenja koja nudi DBS, pored toga što se zasnivaju na dugogodišnjem iskustvu i konkretnim zahtevima biznisa, karakterišu:
⦁ Najbolje komponente rešenja, renomiranih svetskih brendova sa kojima DBS godinama uspešno sarađuje;
⦁ Garantovano stabilna platforma za nesmetan rad i visoku dostupnost servisa;
⦁ Sva rešenja se projektuju prema specifičnim zahtevima kompanija kojima je rešenje namenjeno;
⦁ Rešenja uzimaju u obzir razvoj kompanija korisnika, potrebe i cost-benefit analizu;
⦁ Obezbeđena je kompletna usluga instalacije i implementacije rešenja;
⦁ DBS nudi za sva svoja rešenja podršku po principu 24/7.

Zaštita mreža i podataka

Slide background
Bezbednost računarskih mreža podrazumeva aktivnosti zaštite mrežne infrastrukture, kako od eksternih napada putem interneta, tako i internih u okviru lokalne mreže. Primarno, navedene aktivnosti štite dostupnost, pouzdanost i integritet korporativnih podataka.

Savremeno doba globalizacije i poslovanja putem interneta utiče na ranjivost mreža i sistema. Nijedno pojedinačno rešenje nije dovoljno dobro da odgovori na česte napade i izazove. Odgovornost security timova je velika, a do izražaja dolaze kombinacije različitih proizvoda i rešenja, na svim nivoima organizacije.

Ponuđena rešenja
DBS nudi širok portfolio bezbedonosnih rešenja koja zadovoljavaju različite poslovne modele i zahteve korisnika:
⦁ Firewall uredjaji zadnje generacije;
⦁ SSL and IPsec VPN conection;
⦁ Email security;
⦁ Web security;
⦁ Application firewalls;
⦁ Database firewalls;
⦁ DDoS protection solutions;
⦁ Endpoint security;
⦁ Data Loss Prevention solutions;
⦁ Security Assessment Services.

Prednosti DBS rešenja
Organizacije moraju biti spremne na različite tipove napada i pretnji. Investiranjem u security rešenja:
⦁ Osiguravate privatnost;
⦁ Štitite mrežnu infrastrukturu;
⦁ Obezbeđujete siguran pristup sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme;
⦁ Rešavate probleme spam poruka;
⦁ Osiguravate kontinuirani rad svih servisa;
⦁ Povećavate mrežne performanse;
⦁ Efikasnije rešavate nastale situacije;
⦁ Povećavate produktivnost itd.

Aplikativni softver

Softverski tim DBS-a radi na razvoju različitih softverskih proizvoda i rešenja, i uglavnom su to specifična rešenja i u potpunosti prilagođena potrebama krajnjeg korisnika.

Softverski tim kontinuirano razvija i implementira različite ERP aplikacije, prilagođene različitim tipovima kompanija, ali i potrebama poslovanja DBS-a (local ERP, Help Desk, Service Management, Network monitoring, itd).

Kao deo tima za sistemsku integraciju mreža, softverski tim razvija rešenja za logističko praćenje vozila i ljudi, mrežnih sistema, aplikacije za analizu logova, specijalne alate za izveštavanja i još mnogo toga.

Usluge