Postavljeni sistem tehničke zaštite može naneti više štete nego koristi ukoliko se ne održava redovno jer pruža osećaj sigurnosti koji nije opravdan. Zato je posebno važno da svi elementi sistema tehničke zaštite uvek budu u ispavnom stanju.

U okviru naše usluge održavanja izdvojili bismo dve vrste održavanja: preventivno ili redovno i korektivno ili vanredno održavanje.

Preventivno održavanje podrazumeva ispitivanje ispravnosti uređaja i opreme sistema tehničke zaštite i obuhvata pregled, čišćenje i testiranje uređaja, opreme i njihovih veza od strane za to ovlašćenih lica. Preporučeno je da se vrši redovno i/ili periodično, a prema našem zakonodavcu najmanje jednom godišnje.

Sa druge strane, DBS pruža i uslugu vanrednog održavanja koje obuhvata izlazak na teren radi utvrđivanja vrste i uzroka kvara na sistemima tehničke zaštite koji je korisnik dužan da prijavi odmah po uočavanju a najkasnije u roku od 48h. Nakon što naš tim servisera otkrije kvar i njegov uzrok, u najkraćem mogućem roku će ga otkloniti ili izvršiti zamenu sredstava i uređaja o čemu će izdati primerak dokumenta o izvršenim radovima.

Usluge