DBS KONSEL SECURITY SERVICE


Kompanija DBS Konsel Security Service je pouzdan partner u izradi bezbednosnih rešenja u skladu sa potrebama svakog kupca. Sa preko deset godina iskustva tokom kojeg se konstantno povećavao broj kompanija i institucija sa kojima smo ostvarivali uspešnu saradnju i uvećavali portfolio proizvoda.

Konstantnom optimizacijom svoje organizacije, usvajanjem međunarodnih standarda poslovanja i usavršavanjem kadrova dolazimo do optimalnih rešenja u oblasti sistema tehničke zaštite, kojima možemo garantovati kvalitet u zaštiti imovine kompanija i lica, dugotrajnu eksploataciju i kvalitetno održavanje, sopstvenim snagama.


car_Doblo

Zahtevi klijenata i tendencije na tržištu doveli su do toga da DBS u svom sastavu danas ima tri celine koje se bave izradom:
- Bezbednosnih rešenja
- Logističkih rešenja
- IT rešenja
Dugogodišnje iskustvo u radu na zahtevnim projektima donelo je veliku bazu znanja koja nam danas omogućava da kod svakog klijenta prvo sagledamo poslovne procese i izvršimo kvalitetnu procenu postojećeg stanja, kao i da identifikujemo potencijalne rizike i pretnje po imovinu, radne procese i zaposlene klijenta.

Svojom prednošću na tržištu smatramo to što dobro poznajemo opremu više renomiranih svetskih proizvođača i vodimo se principima da svako naše ponuđeno rešenje:
- pruži potreban nivo zaštite klijentu
- bude fleksibilno
- bude ekonomično
Danas više nije optimalno uvoditi sisteme tehničke zaštite pojedinačno, bez sagledavanja šire slike. Smanjenje troškova klijenta, smanjenje rizika u određenim segmentima poslovanja postiže se dobrim planiranjem, integracijom više pojedinačnih sistema koji će se kontrolisati sa jednog mesta.
Navedenim postižemo:
- centralizovanu kontrolu
- trenutni uvid u ispravnost, kao i sve druge parametre sistema koji se nadzire
- mogućnost brze reakcije

Nakon izrade i odabira celokupnog rešenja prelazi se na sledeću fazu projekta – realizacija projekta na terenu:
- instalacija i montaža opreme
- programiranje, funkcionalno testiranje i puštanje sistema u rad
- izrada projektne i druge tehničke dokumentacije
- predaja sistema korisniku i obuka za pravilno korišćenje

Nakon predaje sistema korisniku na upravljanje, DBS sa svojim zaposlenima, ostaje prisutan i pruža punu tehničku podršku i održavanje u garantnom i vangarantnom roku, bez obzira gde se kupac nalazi.

Pored toga, u saradnji sa korisnicima, radimo na prikupljanju podataka o sistemu u toku eksploatacije i ukoliko ima potrebe dajemo predloge za dalju optimizaciju sistema, poštujući sve radne procese i procedure kupca.

Kroz posvećenost naših zaposlenih za pronalaženje novih i kvalitetnih rešenja, stalno usavršavanje zaposlenih i DBS-a u celini, nastojimo da doprinesemo kvalitetu rada i povećanja bezbednosti naših klijenata.