Procenom rizika se utvrđuju rizici u zaštiti lica, imovine i poslovanja i predlažu mere kojima se ti rizici mogu smanjiti na prihvatljiv nivo. Ova faza je od velikog značaja jer od dobro procenjenih potreba i predloženih mera zavisi efikasnost i efektivnost sistema tehničke zaštite.

Planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite je proces u kome se identifikuju potrebe klijenta za sistemima tehničke zaštite i karakteristikama opreme za adekvatnu implementaciju predviđenih mera za smanjenje rizika. Kao rezultat procesa se izrađuje projektna dokumentacija.

Ugradnja podrazumeva postavljanje kablovske instalacije i montiranje uređaja i opreme prema projektnoj dokumentaciji. Ugrađeni sistemi tehničke zaštite se putaju u rad, a direktni korisnici su adekvatno obučeni da njima rukuju u cilju dostizanja višeg stepena bezbednosti.

Postavljeni sistem tehničke zaštite može naneti više štete nego koristi ukoliko ne održava redovno jer pruža osećaj sigurnosti koji nije opravdan. Zato je posebno važno da svi elementi sistema tehničke zaštite uvek budu u ispavnom stanju, a mi ćemo o tome brinuti umesto vas!

Bez obzira da li želite više tehničkih sistema kako biste zaštili lica, imovinu i poslovanje svoje kompanije i/ili u okviru svog poslovanja imate (polu)automatizovane procese koji se realizuju tehničkim sistemima i/ili, pak, razmišljate o HVAC i drugim tehničkim sistemima – integrisani sistemi su pravo rešenje za vas!

Naša IT rešenja obuhvataju implementaciju mrežne infrastrukture, realizaciju novih servisa, formiranje Data Centar okruženja, analizu statusa mrežne infrastrukture i sistema tehničke zaštite, sa optimizacijom postojećih rešenja, održavanjem opreme i obukom korisnika.

Na tržište donosimo integraciju rešenja na bazi GPS tehnologija sa 24/7 podrškom za klijente. U našoj ponudi možete naći najkvalitetnije uređaje za GPS praćenje vozila i/ili mašina i bezbednosti zaposlenih, sa analitikom potrošnje goriva, brzine kretanja, broja radnih sati, i dr.