DBS svoja rešenja zasniva na elektronskim i elektro-mehaničkim sredstvima i uređajima, kao i uređajima za globalno pozicioniranje lica i pokretnih dobara. Dodatno, u našoj ponudi ćete pronaći i najkvalitetnija rešenja za ranu dojavu i detekciju požara, odnosno tehnička sredstva i uređaje koja se primenjuju u okviru protivpožarne zaštite.
O njima se možete više informisati na drugim stranicama ili, još bolje, pozovite nas i mi ćemo vam pomoći da nađete najbolje bezbednosno rešenje po vašoj meri!

Omogućavaju detekciju neovlašćenog ulaska ili štetnog događaja u prostoru koji štite i o tome obaveštavaju korisnika. U zavisnosti o namene razlikujemo protiprovalne, protivprepadne i protivpožarne alarmne sisteme.

Omogućavaju višestranu primenu ugrađene opreme, počevši od bezbednosnih preko primena u praćenju poslovnih i proizvodnih procesa do primene u praćenju kvaliteta. Za vas ćemo odabrati elemente sistema video obezbeđenja u zavisnosti od vaših potreba.

Olakšavaju kontrolu ulaska/izlaska iz štićenog prostora, a svoju primenu nalaze i u evidentiranju radnog vremena i upravljanju parking prostorom. U zavisnosti od vrste vašeg štićenog prostora predlažemo različite načine autentifikacije ili identifikacije.

Pružaju mogućnost detekcije, dojave, zvučne i svetlosne signalizacije i alarmiranje korisnika čime se postiže pravovremeno reagovanje i sprečavanje požara i njegovih potencijalnih posledica po lica, imovinu i poslovanje.