DBS – sistem integrator

Integracija sistema
tehničke zaštite

Integracija sistema tehničke zaštite je mogućnost da se pojedinačni elementi, procesi, ali i celokupni sistemi, međusobno povezuju u svrhu povećanja efikasnosti i efektivnosti bezbednosnih i radnih procesa, uštede i negovanja održivog razvoja.

01

Dostignite viši stepen bezbednosti povezivanjem različitih sistema tehničke zaštite u jedinstveni sistem kojim se lako upravlja!

Više informacija
01

Bezbednost

Bezbednost
02

Osigurajte kvalitet svog poslovanja integracijom sistema tehničke zaštite sa vašim poslovnim procedurama!

Više informacija
02

Kvalitet poslovanja

Kvalitet poslovanja
03

Odlučite se za integraciju sistema tehničke zaštite i smanjite potrebne materijalne i kadrovske resurse!

Više informacija
03

Ušteda

Ušteda

DBS je dugogodišnji partner najvećih kompanija u regionu

Imamo dugogodišnje iskustvo i mnogobrojne zadovoljne korisnike projektovanih, ugrađenih i održavanih sistema tehničke zaštite kako u našoj zemlji, tako i u regionu. 

Naši sistemi štite lica, imovinu i poslovanje na objektima različite namene, počevši od objekata kritične infrastrukture, energetike, telekomunikacija, saobraćaja i transporta, hemijske, prehrambene i poljoprivredne industrije, zdravstva, preko objekata obrazovanja, nauke, sporta i kulture, do trgovine i ugostiteljstva i drugih.

Zašto odabrati DBS?

Zato što želite:

Budućnost zaštite lica, imovine i poslovanja i uspešnog poslovanja nikada nije bila ovoliko lako dostižna!

+
Zaposlenih
Godina iskustva
+
Klijenata

Iz ponude tehničkih sistema izdvajamo

Sistemi video obezbeđenja

Omogućavaju višestranu primenu ugrađene opreme, počevši od bezbednosnih preko primena u praćenju poslovnih i proizvodnih procesa do primene u praćenju kvaliteta. Za vas ćemo odabrati elemente u zavisnosti od vaših potreba.

Sistemi kontrole pristupa

Olakšavaju kontrolu ulaska/izlaska iz štićenog prostora, a svoju primenu nalaze i u evidentiranju radnog vremena i upravljanju parking prostorom. U zavisnosti od vrste vašeg štićenog prostora predlažemo različite načine autentifikacije ili identifikacije.

Sistemi protivpožarne zaštite

Pružaju mogućnost detekcije, dojave, zvučne i svetlosne signalizacije i alarmiranje korisnika čime se postiže pravovremeno reagovanje i sprečavanje požara i njegovih potencijalnih posledica po lica, imovinu i poslovanje.

BMS

Omogućava jednostavno upravljanje svim funkcijama koje u okviru prostora izvršavaju tehnički sistemi čime štite resurse i neguju održivi razvoj. Zahtevaju kreativnost i inovaciju, ali omogućavaju automatizaciju upravljanja složenim procesima i procedurama po meri korisnika.

Usluge

Procenom rizika se utvrđuju rizici u zaštiti lica, imovine i poslovanja i predlažu mere kojima se ti rizici mogu smanjiti na prihvatljiv nivo. Ova faza je od velikog značaja jer od dobro procenjenih potreba i predloženih mera zavisi efikasnost i efektivnost sistema tehničke zaštite.

Planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite je proces u kome se identifikuju potrebe klijenta za sistemima tehničke zaštite i karakteristikama opreme za adekvatnu implementaciju predviđenih mera za smanjenje rizika. Kao rezultat procesa se izrađuje projektna dokumentacija.

Ugradnja podrazumeva postavljanje kablovske instalacije i montiranje uređaja i opreme prema projektnoj dokumentaciji. Ugrađeni sistemi tehničke zaštite se puštaju u rad, a direktni korisnici su adekvatno obučeni da njima rukuju u cilju dostizanja višeg stepena bezbednosti.

Postavljeni sistem tehničke zaštite može naneti više štete nego koristi ukoliko se ne održava redovno jer pruža osećaj sigurnosti koji nije opravdan. Zato je posebno važno da svi elementi sistema tehničke zaštite uvek budu u ispavnom stanju, a mi ćemo o tome brinuti umesto vas!

Naša IT rešenja obuhvataju implementaciju mrežne infrastrukture, realizaciju novih servisa, formiranje Data Centar okruženja, analizu statusa mrežne infrastrukture i sistema tehničke zaštite, sa optimizacijom postojećih rešenja, održavanjem opreme i obukom korisnika.

Na tržište donosimo integraciju rešenja na bazi GPS tehnologija sa 24/7 podrškom za klijente. U našoj ponudi možete naći najkvalitetnije uređaje za GPS praćenje vozila i/ili mašina i bezbednosti zaposlenih, sa analitikom potrošnje goriva, brzine kretanja, broja radnih sati, i dr.

Ukoliko želite da unapredite svoju bezbednost i poslovanje

NAŠI STRUČNI TIMOVI SU VAM UVEK NA RASPOLAGANJU ZA KONSULTACIJE