Home

VODEĆI INTEGRATOR
TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTITE
početna kvalitet usluge dbs iskustvo zaposleni klijenti

DBS JE DUGOGODIŠNJI PARTNER
NAJVEĆIH KOMPANIJA
U REGIONU

Imamo dugogodišnje iskustvo i mnogobrojne zadovoljne korisnike projektovanih, ugrađenih i održavanih tehničkih sistema zaštite kako u našoj zemlji, tako i u regionu. Naši sistemi štite lica, imovinu i poslovanje na objektima različite namene, počevši od objekata kritične infrastrukture, energetike, telekomunikacija, saobraćaja i transporta, hemijske, prehrambene i poljoprivredne industrije, zdravstva, preko objekata obrazovanja, nauke, sporta i kulture, do trgovine i ugostiteljstva i drugih.

INTEGRACIJA TEHNIČKIH
SISTEMA ZAŠTITE –
BEZBEDNOST, KVALITET
POSLOVANJA I UŠTEDA

Integracijom sistema tehničke zaštite omogućava se razmena informacija između elemenata tehničkih sistema zaštite različite namene čime se postiže veća efikasnost i efektivnost samih sistema u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Bez obzira da li želite više tehničkih sistema kako biste zaštili lica, imovinu i poslovanje svoje kompanije i/ili u okviru svog poslovanja imate (polu)automatizovane procese koji se realizuju tehničkim sistemima i/ili, pak, razmišljate o HVAC i drugim tehničkim sistemima – integrisani sistemi su pravo rešenje za vas!

Saznajte više

USLUGE

početna usluge sistemi video obezbeđenja thumbnail slika image
Sistemi video obezbeđenja

Omogućavaju višestranu primenu ugrađene opreme, počevši od bezbednosnih preko primena u praćenju poslovnih i proizvodnih procesa do primene u praćenju kvaliteta. Za vas ćemo odabrati elemente sistema video obezbeđenja u zavisnosti od vaših potreba.

Saznajte više
početna usluge sistemi kontrole pristupa image slika naslov
Sistemi kontrole pristupa

Olakšavaju kontrolu ulaska/izlaska iz štićenog prostora, a svoju primenu nalaze i u evidentiranju radnog vremena i upravljanju parking prostorom. U zavisnosti od vrste vašeg štićenog prostora predlažemo različite načine autentifikacije ili identifikacije.

početna usluge sistemi protivpožarne zaštite service usluga thumbnail slika image
Sistemi protivpožarne zaštite

Pružaju mogućnost detekcije, dojave, zvučne i svetlosne signalizacije, alarmiranje korisnika i automatizovano i poluautomatizovano gašenje požara u cilju sprečavanja širenja nastalog požara i njegovog gašenja.

početna usluge building management sistemi service usluga thumbnail slika image
BMS

Omogućava jednostavno upravljanje svim funkcijama koje u okviru prostora izvršavaju tehnički sistemi čime štite resurse i neguju održivi razvoj. Zahtevaju kreativnost i inovaciju ali omogućavaju automatizaciju upravljanja složenim procesima i procedurama po meri korisnika.

Saznajte više

ZAŠTO ODABRATI DBS?

Zato što ŽELITE:
- dostupnost znanja i iskustva;
- sistem tehničke zaštite kreiran prema vašim potrebama i mogućnostima;
- da smanjite rizik od ljudske greške na minimum;
- savremenu opremu proverenog kvaliteta;
- da prepustite zakonom propisane redovne i periodične kontrole ispravnosti sistema tehničke zaštite stručnom i iskusnom timu.
Budućnost zaštite lica, imovine i poslovanja i uspešnog poslovanja nikada nije bila ovoliko lako dostižna!

Saznajte više

Kontaktirajte nas

partneri pocetna strana