Aktuelno

Kako bi sprečio neželjene ulaske na svoju teritoriju, čovek je od davnina koristio prirodne i/ili tehničke barijere. Istorijski posmatrano, prvi vidovi perimetarske zaštite su podrazumevali rasprostiranje štićene teritorije jedne grupe, plemena i/ili naroda između teže prohodnih većih planinskih venaca, kanjona i/ili klisura, odnosno reka, mora, okeana, pustinja i sl.

Međutim, čovek je od davnina štitio svoj posed i/ili teritoriju i postavljajući različite veštačke, odnosno tehničke barijere – različite preteče savremenih ograda i zidova. Kao možda najpoznatiji vidovi tehničke zaštite perimetra se izdvajaju Hadrijanov zid u Velikoj Britaniji i Kineski zid.

Razvoj zaštite perimetra u vidu tehničkih sistema kakve danas poznajemo se vezuje za primenu radara u vojnim operacijama tokom Drugog svetskog rata u cilju zaštite od napada iz aviona i plovila (brodovi i podmornice). Tek je razvoj savremenih tehnologija omogućio da se u svrhu zaštite perimetra koriste danas široko poznati i u upotrebi rasprostranjeni sistemi poput sistema video nadzora, sistema kontrole pristupa i protivprovalnih alarmnih sistema.

Zašto je i za koga zaštita perimetra važna?

Bez obzira da li su objekti u kojima poslujete zaštićeni nekim od savremenih tehničkih sistema ili nisu, osnovna namena zaštite perimetra je prevencija neželjenog ulaska u vaš štićeni prostor. Ovo praktično znači da kvalitetna zaštita perimetra prevenira nastajanje bilo kakvu štete po lica, imovinu i poslovanje time što se potencijalni učinioci krivičnih dela onemogućavaju da uđu u vaš štićeni prostor i ostvare svoju kriminalnu nameru. U slučaju da i dođe do prodiranja u unutrašnji perimetar, učinioci će biti praćeni i sprečeni da izvrše nameravanu radnju.

Naime, da bi neko uništio ili otuđio vašu imovinu i/ili povredio vaše zaposlene potrebno je da uđe u vaš štićeni prostor. Ukoliko se zaštitom perimetra ostvari efikasna detekcija, verifikacija i identifikacija potencijalnih učinioca krivičnog dela na prvoj liniji vašeg štićenog prostora, ne postoji mogućnost da dođe do realizacije nameravanog krivičnog dela.

Dakle, zaštita i sigurnost lica, imovine i poslovanja se postiže već na prvoj liniji vašeg prostora a potencijalna šteta se svodi na minimalnu ili, čak, u potpunosti izostaje.

Ovakav stepen bezbednosti je posebno značajan za objekte kritične infrastrukture, odnosno štićene prostore unutar sektora energetike, saobraćaja, snabdevanja vodom i hranom, zdravstva, finansija, telekomunikacionih i informacionih tehnologija, zaštite životne sredine i funkcionisanja državnih organa.

Savremena zaštita perimetra

Iako su ograde, zidovi i druge prirodne i veštačke barijere i dalje značajni elementi zaštite perimetra, u savremenom društvu je došlo do usložnjavanja bezbednosnih pretnji na koje je bilo neophodno odgovoriti adekvatnim rešenjima. Razvoj tehnologije je omogućio da se sistemima tehničke zaštite vrši efikasnija i efiektivnija zaštita perimetra i to bez fizičkog prisustva službenika obezbeđenja na konkretnoj lokaciji.

Ovo je posebno značajno za pravna lica koja svoje poslovanje obavljaju u poslovnom krugu velike površine. Za efikasnu zaštitu perimetra bez primene sistema tehničke zaštite neophodno konstantno prisustvo značajnog broja službenika fizičkog obezbeđenja na njegovim obodima. Ukoliko u kalkulaciju uključimo i neadekvatno osvetljenje i loše vremenske uslove, postaje jasno da i pored velikih ulaganja u ljudstvo može doći do nenamernih i neželjenih bezbednosnih propusta.

Zaštita perimetra se dugo vršila klasičnim sistemima video obezbeđenja, sistemima kontrole pristupa i protivprovalnim alarmnim sistemima. Međutim, ovi sistemi, ma koliko kvalitetni i napredni bili, ostavljali su prostor za napredak. Usled toga danas možemo govoriti o različtim rešenjima krojenim prema specifičnim potrebama štićenih lica, imovine i poslovanja.

U ulozi perimetarske zaštite se, između ostalog, koristi savremena tehnologija u vidu:

  • radara – iako im je na početku namena bila isključivo rezervisana za zaštitu od vojnih pretnji, razvoj tehnologije ih je načinio dostupnim i u komercijalne svrhe;
  • kamera visoke rezolucije, na čiji kvalitet slike vremenski i uslovi sredine nemaju uticaj, sa posebnim akcentom na one koje imaju mogućnost termovizije, automatskog fokusa na lica i objekte koji se kreću, prepoznavanja registarskih tablica vozila, analiziranja promena u štićenom prostoru u realnom vremenu, ali i alarmiranje osoba odgovornih za pravoveremenu reakciju;
  • različitih detektora, te se može govoriti o onim koji detektuju osobu kada se uhvati za ogradu, kada savlada spoljašnju barijeru i zakorači u vaš štićeni prostor itd.

Mada će o ovim rešenjima biti više reči u našim drugim tekstovima, posebno bismo istakli razvoj računarskih mreža i IoT rešenja koja pružaju mogućnost nadgledanja i zaštite perimetara velikih površina sa udaljenih lokacija!